Sinopsis de RECICLATGE DE MATERIALS

El reciclatge de materials s'ha convertit en un dels temes de major interés en els últims anys a causa de les greus conseqüències que l'abocament de residus provoca en el medi ambient. En aquest llibre es tracta el tema de reciclatge de materials abordant la legislació vigent en els seus diferents nivells: autonòmic, estatal i europeu, així com planteja el reciclatge diferenciant entre els tres grans tipus de materials existents: metàl·lics, plàstics i ceràmics. És evident que cadascú d'aquests grups de materials requerirà d'un tractament adequat i específic per al seu correcte reciclatge. En els diferents capítols que integren el llibre s'utilitzen exemples de casos reals per facilitar la comprensió al alumne. Al finalitzar cada capítol s'analitzen les conclusions del mateix i es plantegen una sèrie de qüestions, de forma que l'alumne puga avaluar els seus coneixements sobre el tema.

Año de publicación:2005

0 reseñas sobre el libro RECICLATGE DE MATERIALS

No hay reseñas aún, sé el primero en reseñar este libro.

Fin de las reseñas

También se buscó en CIENCIA Y TECNOLOGÍA