Búsqueda avanzada de libros
Libro COMPETENCIA EN LINGUA GALEGA N3
Calificar

Sinopsis

Obter unhas competencias plenas en lingua galega ten a ver con desenvolver aptitudes e actitudes que permitan alcanzar os h�bitos e habilidades ling��sticas necesarios para o �xito dos procesos comunicativos aos que se deben enfrontar os utentes en todos os �mbitos da vida. Este manual pretende garantir o �xito das situaci�ns comunicativas do alumnado, fornecendo o marco te�rico pertinente para, apoi�ndose na pr�ctica, dar soluci�n aos diferentes retos receptivos e produtivos inherentes a calquera contexto ling��stico. Ser�, pois, necesario para iso, avanzar do concreto ao abstracto, identificando os diferentes rexistros da lingua, atendendo aos usos nos diferentes contextos, ao tipo de produci�n, as� como reco�ecer aqueles elementos que lle serven de apoio e contrib�en para a superaci�n con �xito das interacci�ns comunicativas. Esta obra completa, que incl�e casos pr�cticos para facilitar a comprensi�n do contido e diversas actividades para a avaliaci�n da s�a aprendizaxe, resultar� unha ferramenta imprescind�bel para identificar os trazos definitorios da lingua galega aplicados � comunicaci�n oral e escrita da nosa realidade ling��stica coti�. Ademais, tr�tase dun material did�ctico de apoio que lle axudar� a preparar as probas de competencia en lingua galega necesarias para acceder �s acci�ns formativas.

Año de publicación:2016

0 reseñas sobre el libro COMPETENCIA EN LINGUA GALEGA N3

No hay reseñas aún, sé el primero en reseñar este libro.